La bibliotekako hasnisaripe

Keresés az oldalon

La bibliotekako hasnisaripe

Le unzhule delipeske krisa:

  • Le ginadyange unzhule delipeski vrama 1 shon thaj pe jekhvar max. 10 kotora ginadya shaj te avri lel.
  • Le folyoiratura (o legmajpaluno avridelipe nashtig te avri lel) 1 kurko shaj te avri lel, max. 5 kotora;
  • Le glasoske phiravinde (bakelitura, glasoske chipti, cedevura) 1 kurko shaj te avri lel, max. 3-3 kotora;
  • Le videokazetti, DVD, CD-ROM unzhule delipeski vrama, palal unzhule delipesko dyes zhi tritone dyesesko phandado chaso inkrel. Pe jekhvar max. 5-5 kotor shaj ingrel-tar;
  • Le kompjuterenge hasnisaripeske majdurutne informaciji andel kompjutereske hasnisaripeski kris si;
  • Ande mashkar bibliotekako unzhule delipe avri das ginadya e bishavindyi biblioteka determizalisarel;
  • Le vasteske ginadya numa ande than shaj te hasnisarel, vaj te zurales trubul, atunchi shaj avri lel pune e biblioteka puterdes si.