Számítógép-használati szabályzat

Keresés az oldalon

Számítógép-használati szabályzat

Az enyingi városi könyvtár nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki használatának szabályait betartja.

E szabályzat a könyvtár általános használati szabályzatának kifejezetten a számítógépek használatára vonatkozó előírásait tartalmazza.

A könyvtár számítógépeit az arra jogosultak a felnőtt, illetve a gyermekkönyvtár nyitvatartási idejében, ingyenesen vehetik igénybe.

A számítógépek használatának feltétele, hogy a használó a könyvtár beiratkozott olvasója legyen. (Indokolt esetben, egyszeri alkalommal ettől eltekintünk.) A személyre szóló olvasójegy nem ruházható át, ezt a szolgáltatást csak saját jogon lehet igénybe venni a felnőtt könyvtárban naponta egy, a gyermekkönyvtárban fél óra időtartamra. Amennyiben senki sem vár a használatra, az időtartam egy újabb órával (fél órával) hosszabbítható. Rendkívüli igénybevétel esetén a könyvtáros az időtartam felére csökkentése mellett dönthet.

A számítógépek használatáról jelenléti ívet vezetünk, amelyen fel kell tüntetni a szolgáltatás igénybevételének kezdetét, illetve befejezésének időpontját, valamint a felhasználó nevét (nyomtatott betűkkel) és aláírását.

Az olvasóterembe, ahol a felnőttek által használható számítógépek találhatók, kizárólag a jegyzeteléshez szükséges eszközök vihetők be.

Kérjük a mobiltelefon használatának mellőzését!

A tájékoztató könyvtáros segítséget nyújt az internethasználatban, a könyvtár DVD-és CD-állományának ill. egyéb adatbázisainak használatában.

A számítógépekről történő nyomtatás, a szkennelés díjköteles. E műveletek megkezdése előtt a könyvtárostól kell kérni, hogy a megfelelő eszközt helyezze üzembe, a műveletet végezze el. A felsorolt tevékenységek díját a könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza.

A számítógépről adatokat USB eszközre vagy CD-re, DVD-re lehet menteni. Az Internetről történő letöltéshez saját CD és DVD használható, de a könyvtárban is megvásárolható. A CD és a DVD árát a könyvtárhasználati szabályzat melléklete tartalmazza.

A számítógépek előzetes igénybejelentés nélkül használhatók.

A könyvtár számítógépein csak az azokon már meglévő legális, illetve az Internetről szabadon letölthető programok futtathatók. E szabály be nem tartásából eredő valamennyi kár (szerzői jogi, technikai, egyéb) a használót terheli.

Kérjük, hogy a számítógép beállításait, menürendszerét ne módosítsa.

Minden számítógépen lehetőség van hanganyagok, zenék, videók meghallgatására, fülhallgató használatával.

Skype-olásra csak a könyvtáros engedélyével, nagyon indokolt esetben van lehetőség. Kérjük, hogy a hangerőt úgy állítsa be, hogy ne zavarja sem a könyvtárban dolgozók, tanulók munkáját, sem az Ön mellett ülő számítógép-használókat!

Látássérült olvasóink számára egy olyan számítógépet biztosítunk (OT/5-ös gép), amely felolvassa a monitoron látható karaktereket, ill. nagyítja a megjelent képet.

A könyvtár területén Wifi rendszer működik, amelyhez a könyvtárhasználó saját laptoppal is kapcsolódhat.

Kérjük, hogy az adatok letöltésénél, mentésénél az adatforgalom ne haladja meg a 80 MB-ot. Túlzott letöltés esetén a sávszélesség automatikusan szűkül, így lelassul a böngészés, s a további letöltések.

A gyermekkönyvtári számítógépekre Norton Family 3.2.126-os verziójú tartalomszűrő szoftvert telepítettünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a biztonságos, „felügyelt” Internethasználatot (internetes felügyelet, közösségi oldalak megfigyelése, keresés-felügyelet, személyes adatok védelme, időkorlát beállításának lehetősége stb.)

A könyvtár az általános tájékozódás és személyes érdeklődés céljára biztosítja az Internetet. Az olvasó a szolgáltatást nem használhatja a következőkre:

  • üzleti célú tevékenység (reklámra, termékek forgalmazására stb.)
  • törvénybe ütköző cselekmény (a hálózati erőforrások, a hálózaton elérhető adatok illetéktelen használatára, módosítására, megrongálására, megsemmisítésére, a hálózat biztonságát veszélyeztető információk, programok terjesztésére, mások vallási etnikai, politikai vagy más jellegű érzékenységét sértő, másokat zaklató tevékenységre stb.)
  • mások munkájának zavarására vagy akadályozására (kéretlen levelek küldése stb.)
  • közízlést sértő oldalak látogatására.

A számítógépek kikapcsolásakor a használat során a merevlemezre tárolt minden adat törlődik.

Amennyiben az olvasó a számítógép-használati szabályzatot megsérti,
automatikusan kizárja magát a számítógép-használók köréből.

Kérjük, hogy a mások iránti toleranciával, a kulturált társasági viselkedés szabályainak betartásával, a hangos beszélgetés mellőzésével támogassa valamennyi vendégünk zavartalan könyvtárhasználatát.

A könyvtár számítógép-használati szabályai alól – indokolt esetben – a könyvtár vezetője adhat felmentést.

Enying, 2015. 12. 16.

Rideg Lászlóné

könyvtárvezető