Központi szolgáltatások

Keresés az oldalon

Központi szolgáltatások

OSZK (Országos Széchényi Könyvtár)

Magyarország nemzeti könyvtára. Feladata a magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökség gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és hozzáférhetővé tétele a kéziratos kódexektől a nyomtatott dokumentumokon keresztül az elektronikus kiadványokig. A tudás tárháza, amely biztosítja a közvetlen hozzáférést saját és – központi nyilvántartások koordinátoraként – más intézmények gyűjteményeihez.

oszk.hu

Könyvtári Intézet

Szakmai tevékenységével támogatja a magyar könyvtárügy stratégiájának megvalósulását, elősegítve ezzel a könyvtári rendszer magas szakmai színvonalú feladatteljesítését, a könyvtárhasználók hatékony kiszolgálása érdekében.

Naprakész, korszerű információs szolgáltatásokat nyújt a szakmai közösség és a döntéshozók számára, elősegíti a könyvtári rendszerben és a könyvtárakban működő folyamatok megismerését, a problémák feltárását, és javaslatokat dolgoz ki ezek megoldására. Hozzájárul a könyvtári minőségfejlesztés és minőségbiztosítás széleskörű elterjesztéséhez.

ki.oszk.hu

Vörösmarty Mihály Könyvtár 

Fejér megye legnagyobb nyilvános könyvtára, amely a lakosság széles köre számára biztosítja a feltételeket a magyar és az egyetemes kultúra megismeréséhez, önműveléshez, a szabadidős tevékenységhez, valamint lehetővé teszi az információhoz való szabad hozzáférést. Kiemelt feladata a Fejér megyére vonatkozó információk, dokumentumok gyűjtése és közvetítése, valamint  a megye települési könyvtárainak támogatása.

vmk.hu

Könyvtár.hu

A Könyvtárportál az NKA támogatásával, az OSZK Könyvtári Intézet fejlesztéseként jött létre, elsősorban a szakmai közönség számára. A portál fejlesztéséről naprakész híreket Twitteren lehet olvasni.

Ha regisztrál, saját polcokat hozhat létre, egy helyen követheti a kölcsönzéseit több könyvtárból, és egyszerre kereshet a katalógusukban is

konyvtar.hu

ODR (Országos Dokumentumellátási Rendszer)

Az 1997. évi CXL. törvény, valamint az azt kiegészítő 73/2003. (V. 28.) Kormányrendelet tette lehetővé a nyilvános könyvtári ellátás érdekében egy országos dokumentumellátási rendszer kialakítását, amely többek között magában foglalja a könyvtárközi dokumentumellátást, a könyvtári dokumentumok lelőhely-nyilvántartását is. Az ODR egyforma esély teremt az ország bármely pontján élő állampolgár számára az információhoz és a dokumentumokhoz való hozzájutásra.

ODR keretében szolgáltató könyvtárak: a nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak.

www.odrportal.hu/kereso/

MOKKA (Magyar Országos Közös Katalógus)

A MOKKA adatbázis egyenlő hozzáférést biztosít a könyvtárakban fellelhető dokumentumokhoz és információforrásokhoz, valamint a gyűjtemények feltárása során keletkezett adatokhoz; és hozzájárul a könyvtári feldolgozó munka hatékonyságának növeléséhez. Magas színvonalú országos szolgáltatási rendszert alakít ki, amelynek célja, hogy információs bázist nyújtson az oktatás és az élethosszig tartó tanulás számára, kielégítse a lakosság kulturális érdeklődését. és információval lássa el a kutatási és fejlesztési tevékenységeket. A közös katalógus megteremti a Magyarországon keletkezett digitális könyvtári vagyonhoz történő széleskörű hozzáférés feltételeit.

mokka.hu

ELDORADO (ELektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Dokumentumtár)

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer és a Magyar Országos Közös Katalógus után az ELDORADO harmadik lábként épül be az elektronikus dokumentumszolgáltatás rendszerébe.

Az OSZK folyamatosan bővülő komplex szolgáltatásának célja, hogy digitális formában mindenki számára hozzáférést biztosítson a hazai könyvtárakban őrzött művekhez. szolgáltatás jelenlegi bevezető (béta) szakaszában kb. 5 millió dokumentum – könyv, kép, térkép, kotta stb. – leírásában (bibliográfiai tételében) lehet keresni, e tételeknek egy része digitális formában ingyenesen olvasható, megnézhető. A dokumentumokhoz való hozzáférést a szerzői jogok szabályozzák. A szerzői joggal védett dokumentumok elektronikus kölcsönzésére a későbbiekben lesz lehetőség.

eldorado.oszk.hu

MEK (Magyar Elektronikus Könyvtár)

A MEK„az ország legrégebbi digitális könyvtára”, ingyenes internetes szolgáltatás, amely 1994-ben indult. Állománya havonta 150-170 tétellel gyarapodik és 2016-ban már  több mint 15 000 digitalizált könyvet tartalmaz.

A MEK-ben csak magyar nyelvű vagy magyar ill. közép-európai vonatkozású, tudományos, oktatási vagy kulturális célokra használható dokumentumok kapnak helyet: elsősorban szöveges művek, kisebb részben pedig térképek és kották. Gyűjtik továbbá az elektronikus újságokat és folyóiratokat, valamint egyéb, könyvtári szempontból érdekes információforrások, szolgáltatások és dokumentumok címeit is.

mek.oszk.hu

NAVA (Nemzeti Audiovizuális Archivum)

A NAVA a magyar nemzeti műsor-szolgáltatói kötelespéldány-archívum, amely jellegénél fogva audiovizuális tartalmakat gyűjt. A NAVA olyan az elektronikus műsorok számára, mint az Országos Széchényi Könyvtár a nyomtatott kiadványok vagy a Magyar Nemzeti Filmarchívum a magyar filmek számára. Gyűjtőkörébe a következő csatornák magyar gyártású illetve magyar vonatkozású (hungaricum) műsorai tartoznak: M1, M2, Duna, RTL Klub, TV2, Kossuth rádió, Petőfi rádió, Bartók rádió.

A NAVA ezenkívül befogad egyéb audiovizuális tartalmú archívumokat feldolgozási vagy tárolási célból, ezzel is segítve az audiovizuális tartalmak mint a kulturális örökség részeinek megőrzését.

nava.hu

 

DIA (Digitális Irodalmi Akadémia)

A magyar Digitális Irodalmi Akadémia 1998-ban jött létre a legkiemelkedőbb magyar írók-költők forrásértékű szövegeinek megismertetésére és elérhetővé tételére. Küldetése a legújabbkori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásainak átmentése a digitális korba, értékeinek megőrzésével, közvetítésével és népszerűsítésével. Az 1998-ig Kossuth- vagy Babérkoszorú-díjjal kitüntetett írók minden évben 1-1 új tagot választhatnak be maguk közé.

A DIA céljai közé tartozik, hogy „hozzájáruljon a magyar szépírók legjobbjainak alkotói szabadságát biztosító méltó feltételek megteremtéséhez, műveiket elérhetővé tegye az Interneten. Ezáltal a világ bármely pontján megismerhetővé váljék a kortárs magyar irodalom színe-java, és a nemzeti értéknek számító jelenkori szépirodalmi művek egyre bővülő köre egységesen kezelt adatbázisban elérhető legyen az érdeklődők számára.” Összegyűjtik a tagokról készült fényképeket és ábrázolásokat, a róluk, illetve a műveikről írott publikációkat.

https://pim.hu/hu/dia

MDK (Magyar Digitális Képkönyvtár)

A MDK 2008-2009-ben az OSZK irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. A képkönyvtár gyűjtőköre – az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött képanyagon
túl – kiterjed a különféle gyűjteményekben őrzött magyar vagy magyar vonatkozású kódexekre, helytörténeti fotótárakra, képeslapokra, plakátokra és más képi (vagy képként szolgáltatott) dokumentumokra (pl. kéziratokra). A reprezentatív válogatás létrehozásakor elsősorban az oktatási, a tudományos és kulturális szempontok domináltak. A MDK időről-időre bővülő speciális szolgáltatásokkal támogatja a képek kreatív felhasználását és újrahasznosítását.

kepkonyvtar.hu